แผนปฏิบัติราชการ

O4 แผนปฏิบัติราชการ

ประเมิน ITA ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ.2565)

ประเมิน ITA ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2562)
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  18406 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 มี.ค. 2563 22:07 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1203 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 3 มิ.ย. 2562 20:15 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments