แผนปฏิบัติการประจำปี

O10
แผนดำเนินงานประจำปี

ประเมิน ITA ประจำปี 2564
ปี 2564------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปี 2563
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปี 2562
  
ปี 2561

ปี 2559
O11
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปี 2563

แผนกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปี 2562
 
O12
รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี
ประเมิน ITA ประจำปี 2564
ปี 2563
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2563
ปี 2562
------------------------------------------
ประเมิน ITA ประจำปี 2562
ปี 2561
 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  12630 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2562 02:21 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2795 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 20:32 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  494 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2563 20:32 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  13050 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2562 02:16 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  16355 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 25 มิ.ย. 2563 20:29 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 7 17 ม.ค. 2564 19:52 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1429 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ค. 2562 21:43 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9771 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ก.พ. 2564 23:44 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2098 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 16 พ.ค. 2562 21:43 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  4614 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 พ.ค. 2562 00:55 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1088 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 เม.ย. 2563 01:22 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  168 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 เม.ย. 2564 22:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  133 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 เม.ย. 2564 22:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 เม.ย. 2564 22:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 เม.ย. 2564 22:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  1230 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 19 เม.ย. 2564 22:34 ประสาน อรุณศรีสุขสันต์
Comments