ภาพกิจกรรม


ประชุมทางไกล

โพสต์24 ม.ค. 2561 00:34โดยYimsri Muanglua

 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต  1


ภาพกิจกรรม

โพสต์4 ก.พ. 2559 18:46โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 18:48 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
กลุ่มนโยบายและแผน โดยงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1  อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ภาพการประชุม

โพสต์3 ก.พ. 2559 00:36โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 00:37 ]

กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการเนินงาน

โพสต์20 ม.ค. 2559 00:49โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2559 23:19 ]

วันที่ 19 มกราคม 2559  สพป.อุทัยธานี เขต 1 ต้องรับคณะกรรมการจาก สพฐ.ที่มาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการเนินงาน ของ สพป.อุทัยธานี เขต 1


ภาพกิจกรรม

โพสต์19 ม.ค. 2559 18:11โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2559 18:25 ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับบุคลากรของกลุ่มต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

ภาพกิจกรรม

โพสต์16 ม.ค. 2559 18:02โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2559 15:56 ]

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
   
    
ภาพกิจกรรมวันครู 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุทัยธานี

ภาพกิจกรรมวันครู

โพสต์16 ม.ค. 2559 17:56โดยMontanee Duangchuern
กีฬาวันครู นำทีมโดยท่าน ผอ.ศักดา แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต1

ภาพกิจกรรมกีฬาวันครู 2559

โพสต์16 ม.ค. 2559 17:49โดยMontanee Duangchuern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
     
ท่าน ผอ.ศักดา แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 นำทีมเล่นกีฬาวันครู 2559 

ภาพกิจกรรมวันครู 2559

โพสต์15 ม.ค. 2559 23:12โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2559 00:56 ]

ภาพกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

ภาพการประชุม

โพสต์14 ม.ค. 2559 21:58โดยMontanee Duangchuern

นายศักดา  แสงทอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ประธานการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ควบ รวม โรงเรียนขนาดเล็ก 
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2    วันที่ 15 มกราคม 2559 

1-10 of 20