ภาพการประชุม

โพสต์3 ก.พ. 2559 00:36โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2559 00:37 ]
กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2559  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

Comments