ภาพกิจกรรม

โพสต์4 ก.พ. 2559 18:46โดยMontanee Duangchuern   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2559 18:48 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
กลุ่มนโยบายและแผน โดยงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 1  อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
Comments