กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ม.ค. 2564 19:35 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูล 10 ธ.ค.63 (รูปเล่ม).xlsx กับ ข้อมูล 10 พ.ย.
18 ม.ค. 2564 19:12 Yimsri Muanglua นำออกไฟล์แนบ 8.พิการเรียนรวม.xlsx จาก ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
18 ม.ค. 2564 19:11 Yimsri Muanglua แนบ นร.พิการรายโรงเรียน.xlsx กับ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
5 พ.ย. 2563 18:57 Yimsri Muanglua นำออกไฟล์แนบ ทำเล่ม 10 มิ.ย.62pdf.xlsx จาก ข้อมูล 10 มิ.ย.
5 พ.ย. 2563 18:56 Yimsri Muanglua นำออกไฟล์แนบ รายชั้นปี 63.xlsx จาก ข้อมูล 10 มิ.ย.
5 พ.ย. 2563 18:55 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูล 18 ก.ค.63.xlsx กับ ข้อมูล 10 มิ.ย.
24 ส.ค. 2563 19:49 Yimsri Muanglua อัปเดต ข้อมูล 18 กค 63.pdf
24 ส.ค. 2563 19:36 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูล 18 กค 63.pdf กับ ข้อมูล 10 มิ.ย.
12 ส.ค. 2563 20:39 Yimsri Muanglua แนบ รายชั้นปี 63.xlsx กับ ข้อมูล 10 มิ.ย.
12 ส.ค. 2563 20:38 Yimsri Muanglua นำออกไฟล์แนบ รวมรายชั้นปี 63.xlsx จาก ข้อมูล 10 มิ.ย.
12 ส.ค. 2563 20:33 Yimsri Muanglua แนบ รวมรายชั้นปี 63.xlsx กับ ข้อมูล 10 มิ.ย.
12 ส.ค. 2563 20:19 Yimsri Muanglua นำออกไฟล์แนบ รายชื่อผู้บริหาร10 ธค.61.xlsx จาก ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
12 ส.ค. 2563 20:19 Yimsri Muanglua แนบ รายชื่อผู้บริหาร ปี 63.xls กับ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
24 มิ.ย. 2563 01:32 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูลสิ้นปี 62.xls กับ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
24 ธ.ค. 2562 23:06 Yimsri Muanglua แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
24 ธ.ค. 2562 23:05 Yimsri Muanglua อัปเดต ป้ายข้อมูล.jpg
24 ธ.ค. 2562 22:56 Yimsri Muanglua แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศ
24 ธ.ค. 2562 22:55 Yimsri Muanglua แนบ ป้ายข้อมูล.jpg กับ ข้อมูลสารสนเทศ
24 ธ.ค. 2562 22:18 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 62 (ต.ค).xlsx กับ ข้อมูลครุภัณฑ์
24 ธ.ค. 2562 22:13 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ปี 62.xlsx กับ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
22 ธ.ค. 2562 23:03 Yimsri Muanglua อัปเดต ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562.pdf
22 ธ.ค. 2562 22:47 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562.pdf กับ ข้อมูล 10 พ.ย.
22 ก.ค. 2562 21:43 Yimsri Muanglua แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่มแผน.pdf กับ คู่มือปฏิบัติงาน
18 ก.ค. 2562 00:25 Yimsri Muanglua นำออกไฟล์แนบ ข้อมูล 10 มิ.ย 62.xlsx จาก ข้อมูล 10 มิ.ย.
18 ก.ค. 2562 00:19 Yimsri Muanglua แนบ ข้อมูลสิ้นปี 61.xlsx กับ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า